Персонализација

DIAS Ви дава единствена и совршена можност да вршите персонализација и брендинг на производите кои ќе ги одберете. Персонализацијата и брендингот со иницијали, лого, метални букви, сув жиг, ласерско гравирање е нов моден тренд во светот, а DIAS го доближува до Вас. 

Погледнете дел од нашите прекрасни приказни .

Започнете го вашето патување - персонализирајте.

А. Рачно Цртање.

Б. Ласерско Гравирање.

В. Сув Жиг.

Г. Жиг со фолија .

Чекор 1.

Одберете го начинот на персонализација.

Чекор 2.

Изберете го Вашиот Дизајн. Изберете што би сакале да биде тоа. Иницијали, Букви, Име и Презиме, Кратка Порака, Омилена Бројка.
Цената зависи од Вашиот избор.
Рачно Цртање ( од 900 - 1500 - ПРИМЕР )
Ласерско Гравирање ( 500 - 900 )
Сув Жиг ( достапни само иницијали/букви 500 - 900 )
Жиг со фолија ( достапни само иницијали/букви 500 - 900 )

Чекор 3.

Внесете ги потребните податоци како би започнале со работа.

Што би сакале да се персонализира. ( Пример В.Р. или В.Рунтевски или V. R или V. Runtevski или В. 33 … )

Внесете

Чекор 4.

Креативните раце на DIAS тимот започнуваат со работа. Среќни сме што го правите вистинскиот избор и што се одлучивте Вашите производи да бидат единствени и впечатливи.